Dodanie tovaru na miesto určenia:

Objednaný tovar na základe potvrdenia objednávky emailom bude dodaný na dohodnuté miesto najneskôr do 31 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar osobne alebo osobou s plnou mocou na prevzatie tovaru (splnomocnená osoba sa musí pri preberaní tovaru preukázať dokladom totožnosti) na presne stanovenom mieste a v stanovenom čase. Kupujúci sa zaručuje, že v stanovenom čase bude na stanovenom mieste včas a zaistí prevzatia tovaru. Tovar, ktorý nebude na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase prevzaté kupujúcim, prevezú späť do skladovacích priestorov predávajúceho. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim vzniká predávajúcemu nárok požadovať opätovnú úhradu dopravy v plnej výške (maximálne 200 €) na miesto doručenia v novom termíne. V prípade zlého prístupu sa žumpa (nádrž) skladá na najbližšie prístupné miesto.

Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru po celej Slovenskej republike. Expedícia tovaru prebieha na základe harmonogramu predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať najneskôr do 31 dní od potvrdenia objednávky.

Bežné dodanie tovaru trvá 3 – 21 dní. Časový horizont dodania si overíte na emailu info@jimko.sk.

Kupujúci si môže tovar prevziať aj osobne v skladovacích priestoroch predávajúceho. Pri osobnom odbere si kupujúci dopravu zabezpečuje na vlastné náklady a zodpovednosť.